KAWĘCZYŃSKA AKADEMIA PRZYGODY

KAWĘCZYŃSKA AKADEMIA PRZYGODY

1. Moi rodzice– szkolny konkurs plastyczny i fotograficzny
2. W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zwiedzanie Muzeum.
3. Wycieczka do Russowa.
4. Rajd rowerowy .
5. Najpiękniejsze miejsca gminy Kawęczyn – II gminny konkurs plastyczny i fotograficzny. (Regulamin konkursu plastycznego, Regulamin konkursu fotograficznego)
6. Warsztaty bożonarodzeniowe