Przelot stacji kosmicznej
W pogodne wieczory zachęcam do spojrzenia na niebo. Możemy teraz obserwować przelot stacji kosmicznej z załoga na pokładzie. Stacja widoczna jest gołym okiem, nie potrzeba żadnego sprzętu. Przelatuje z zachodu na wschód na południowej stronie nieba. Widać jako jasny obiekt przesuwający się dość szybko po nieba. Czas przelotu to 3 do 5 minut.
 
1 czerwca - 22:22
2 czerwca - 23:07
3 czerwca - 22:14
5 czerwca - 22 :06

Życzę pogodnego nieba.

Arleta Biegańska