Martyna Błaszczyk na XXII Targach Edukacyjnych w Poznaniu.


23 marca uczennica klasy IIIa gimnazjum Martyna Błaszczyk była uczestniczką podsumowania  Konkursu: "Polacy w świecie znani z działalności misyjnej, technicznej, archeologicznej i przyrodniczej",  które nastąpiło podczas XXII Targów Edukacyjnych w Poznaniu.  Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła działalności Polaków w Bretanii. Organizatorem konkursu jest  Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a jego celem  wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności  poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego  świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie  do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.

Martyna pod opieką nauczycielki historii A. Milewskiej Inglot przygotowała stronę z encyklopedii, której bohaterem został polski inżynier, matematyk i wynalazca Bruno Abakanowicz, osiadły w Bretanii na  malutkiej wyspie Ile de Costaéres, w zbudowanym przez siebie bajecznym zamku.

Praca Martyny została wyróżniona  a jej autorka wraz z opiekunem zaproszona na uroczystość. Oprócz zaszczytu jakim było wyróżnienie spośród pięciuset uczestników,  nagroda książkowa i dyplom, uczennica miała okazję poznać przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i  uczestniczyć w uroczystym obiedzie.

Składamy Martynie gratulacje i życzymy powodzenia na egzaminach gimnazjalnych.