Dodaj kolorów codzienności

„Dodaj kolorów codzienności”

Warsztaty artystyczne, komunikacyjne i korekcyjno - edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych przemocą. Sztuka, nauka i zabawa jako sposób wyrażania i radzenia sobie z emocjami.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne, rajd rowerowy i wycieczka do Lądu.

Koordynatorka projektu p. Magdalena Tomczyk

   

mt_gallery: