Wykaz projektów


Wykaz projektów edukacyjnych dopuszczonych do realizacji


 Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kawęczynie nr 12.2015  z dnia 12 10.2015 r.  

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów
w Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie