Kawęczyńskie maluchy w akcji

 Maluchy w wieku od 2 do 4 lat oraz ich rodzice przez ostatnie 3 miesiące uczestniczyli w projekcie pod nazwą  "Klub małego kawęczyniaka". Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Dzieci z przyjemnością brały udział w atrakcyjnych zajęciach pobudzających różne aktywności. Edukacyjne zabaw umożliwiły im adaptację i integrację. Rodzice zauważyli zmiany w zachowaniu swoich dzieci, dostrzegli, że szybko nauczyły się zasad obowiązujących w grupie i przenosiły je do domu.Również rodzice aktywnie uczestniczyli w zajęciach, przez co wzmacniali kontakt emocjonalny ze swoimi dziećmi, więzi między nimi stały się bardziej trwałe. Dzięki takiej  formie zajęć   dzieci miały lepsze warunki rozwoju intelektualno-emocjonalnego.

Pragnę serdecznie podziękować rodzicom za udział i zaangażowanie w projekcie oraz prowadzącym zajęcia: p. Violetcie Kończak, p. Mirosławie Piekarskiej, p. Joannie Pawlak, p. Patrycji Adamczewskiej i p. Weronice Chrostek oraz p. Małgorzacie Tołkacz za prowadzenie księgowości.

 

 Koordynator projektu: Beata Pabisiak