Klub małego kawęczyniaka

Jest nam miło poinformować, że od  9 września 2013 roku nasi najmłodsi mieszkańcy Gminy Kawęczyn  uczestniczą w projekcie finansowanym w ramach zadania publicznego pod nazwą  "Wspieranie rodziny poprzez tworzenie w środowisku lokalnym  Grup Zabawowych dla dzieci
w wieku  1- 5 lat nieuczęszczających do żłobka i przedszkola. W projekcie bierze udział  18 dzieci
w wieku od 2 do 4 lat".

Program zajęć  będzie realizowany  w  ciągu 12 tygodni . Maluszki  mogą uczestniczyć  
w  zabawach artystyczno - plastycznych,  rytmiczno -  tanecznych, biblioterapeutycznych, warsztatach kulinarnych i  zajęciach adaptacyjno ? integrujących.  Głównym celem projektu jest  ułatwienie procesu adaptacji maluchów do przedszkola, przygotowanie  do pełnego radzenia sobie
w sytuacjach społeczno- wychowawczych, poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wspierania rodziców w wychowaniu małych dzieci,
a w szczególności:

  • zorganizowanie ciekawych form zajęć, które łączą w sobie treści  edukacyjne  z organizacją   czasu  wolnego, wypoczynkiem i zabawą,
  • poprawa samopoczucia rodziców , 
  • otoczenie opieką dzieci nieuczęszczających do przedszkola i ich  rodziców, 
  • wzmocnienie relacji interpersonalnych, nawiązanie nowych znajomości, wspólne spotkania -   warsztaty, zajęcia,
  • zaszczepienie w uczestnikach zajęć  aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego,
  • rozwinięcie dodatkowych zainteresowań  u dzieci.

 Z kolei  dla rodziców  są powołane  zespoły wsparcia w formie: warsztatów umiejętności wychowawczych oraz  indywidualnych treningów  interpersonalnych.

Dzieci z uciechą wkroczyły w świat zabawek i osób. Mimo młodego wieku śmiało podejmują nowe wyzwania.

Maluszki  można podziwiać na stronie naszej szkoły: www2.zskaweczyn.pl

Koordynator Beata Pabisiak