Dyrekcja
Dyrekcja Zespółu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

DYREKTOR

mgr Arleta Biegańska nauczyciel dyplomowany

DYŻURY DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W KAWĘCZYNIEPONIEDZIAŁEK 14:00 - 15:00
CZWARTEK 7:45 - 9:00
 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Bożena Tylak nauczyciel dyplomowany

DYŻURY WICEDYREKTORA

WTOREK 13:30 - 14:30
ŚRODA 8:55 - 10:35