Menu witryny
Strona główna
Aktualności
Archiwum
O szkole
Kółka zinteresowań
Realizowane projekty
Dla rodziców
----------------------
e-Dziennik - logowanie
Poczta - logowanie
Owncloud - logowanie
Stowarzyszenie KFR
----------------------
Nowości
Popularne
BIP

Linki
Mam kota na punkcie mleka
Linki

Linki
Advertisement
Linki
Gościmy
Bliżej siebie - bliżej dziecka III
Bliżej siebie - bliżej dziecka III Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
   Dobiegła końca III edycja Warsztatów wychowawczych dla rodziców i ich dzieci:
„Bliżej siebie – bliżej dziecka III”, które realizowane były dzięki umowie zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu, a Stowarzyszeniem Kawęczyńskie Forum Rodziców z siedzibą w Kawęczynie.
    Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i ich dzieci „Bliżej siebie – bliżej dziecka III” zostały zrealizowane zgodnie z planowanymi działaniami określonymi w ofercie podmiotu. W projekcie uczestniczyło 96 rodziców, 58 dzieci w wieku 5 -9 lat, 37 dzieci w wieku 10- 12 lat.
    Przeprowadzono następujące warsztaty: 1) Spotkanie z lekarzem. 2) Warsztaty z pedagogiem. 3) Warsztaty z psychologiem. 4) Zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej. 5) Warsztaty ze specjalistą nauczania zintegrowanego. 6) Warsztaty z logopedą. 7) Zabawy ruchowe ze specjalistą nauczania zintegrowanegoj.8) Warsztaty z edukatorem.9) Warsztaty dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców.
    Podczas realizacji projektu współpracowano z Zespołem Szkół im. MSC w Kawęczynie, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Turku, Szpitalem Powiatowym ZOZ w Turku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Dzięki tym instytucjom korzystaliśmy z sali do prowadzenia warsztatów, sprzętu audiowizualnego, kserokopiarki, sali komputerowej, szkolnej strony WWW. Mogliśmy liczyć na specjalistyczną pomoc, doradztwo i materiały dydaktyczne.
    Obecny projekt był kontynuacją zadań podjętych w poprzednich projektach zgodnie z życzeniem jego uczestników oraz był wzbogacony o nowe działania. Rozszerzyliśmy w nim ofertę specjalistów, a co za tym idzie podjęliśmy się nowych wyzwań i staraliśmy się sprostać oczekiwaniom jego odbiorców. Projekt cieszył się ogromną popularnością w środowisku. Zamierzamy dalej kontynuować współpracę z rodzicami i organizować nowe zajęcia dla dzieci . Nabyte doświadczenie pozwala nam na trafny dobór tematyki warsztatów, specjalistów do ich prowadzenia oraz służy do fachowego doradztwa, szczególnie w dziedzinie wychowywania i nauczania.
    Dzięki warsztatom w ramach projektu „Bliżej siebie – bliżej dziecka III” rodzice wzbogacili swoje umiejętności wychowawcze, nauczyli się akceptować dzieci takimi, jakimi są, potrafią prawidłowo rozwiązywać problemy i sytuacje konfliktowe, poznali instytucje i osoby do jakich będą się mogli w razie potrzeby zwrócić o pomoc, rozwinęli swoje zdolności komunikowania się. Wzrosła aktywność rodziców, poprawiła się współpraca ze szkołą, rodzice poznali przepisy prawne związane z odpowiedzialnością rodzicielską.
   Dzieci pokonały nieśmiałość i tremę, podniosła się ich wiara we własne możliwości, nauczyły się twórczego myślenia i działania, poprawiły swoją sprawność fizyczną i logopedyczną oraz koordynację ruchową, poznały możliwości pedagogiczne zabawy, nauczyły się czerpać z niej radość.
W dobie reformy oświaty, która zakłada między innymi podjęcie obowiązku szkolnego przez dzieci 6- letnie z pewnością chętnych do kontynuacji działań nam nie zabraknie, a problemów będzie coraz więcej. Dalej będziemy podejmować starania, by być „ Bliżej siebie – bliżej dziecka”.
   Składam podziękowanie wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie, a szczególnie specjalistom i osobom współpracującym: p. Annie Majdzie, p. Annie Zawadka – Kwaśny, p. Jadwidze Antczak, p. Arlecie Biegańskiej, p.Beacie Pabisiak, p. Mirosławie Piekarskiej, p. Wiesławie Wysockiej, p. Małgorzacie Tołkacz i p. A. Ptaszyńskiemu
 
 

Koordynator projektu Hanna Nowak